Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã xác định sẽ đem tới cho khách hàng những món ăn chuẩn vị và đặc sắc nhất của Quảng Nam, Đà Nẵng. Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu đặc trưng của miền Trung.